सह्याद्रिनगर, कांदिवली (प)
+912228696958
info@ndpatilschools.com

शिष्यवृत्ती परीक्षा निकाल

रयत शिक्षण संस्थेचे,

मार्च २०१४

शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थी  –   1. कुमारी सिद्धी सोमनाथ पवार  ( 202/300)

2. कुमारी सिद्धिका प्रमोद शिंदे    (200/300)

मार्च २०१५

1. कुमार अजय संजय लोकरे   (210/300)

मार्च २०१७  ( पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा – इयत्ता पाचवी )

1. कुमारी आर्या जितेंद्र भोसले   (196/300)

2. कुमारी रिया राजेश सावंत     (192/300)

मार्च २०१७  ( पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा – इयत्ता आठवी )

1. कुमारी ऋतुजा प्रमोद शिंदे          (198/300)

2. कुमारी सायली शिवाजी बाबर      (178/300)

3. कुमारी सिमरन हजरत सय्यद       (174/300)

 

 

शिष्यवृत्ती परीक्षा निकाल – मार्च २०१८

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता पाचवी)

१.कुमारी सानिका रामचंद्र डिसले (२००/२९८)

२.कुमारी सरस्वती संजू मदलवाडा (१८२/२९८)

३.कुमारी जानवी गणपत आढाव (१८०/२९८)

४.कुमार साहिल संतोष मांढरे (१८०/२९८)

५. कुमारी वेदिका सुर्यकांत देवरे (१६२/२९८)

पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्त आठवी)

१.कुमारी कोमल किशोर केरलेकर (२००/२९६)

२. कुमारी प्रियांका रामदास सोळस्कर (१७६/२९६)

३.कुमारी प्रांजल शशिकांत गाढवे (१७२/१९६)