सह्याद्रिनगर, कांदिवली (प)
+912228696958
info@ndpatilschools.com

Month: January 2018

रयत शिक्षण संस्थेचे,

सौ.सरिता शिंदे

मुख्याध्यापिका (एम.ए.डी.एड)

श्री.उमाकांत जगताप

सहा.शिक्षक.( एम.ए.डी.एड, बी.एड,डी.एस.एम.)

श्रीमती.अरूणा धुमाळ

सहा.शिक्षिका (एम.ए.डी.एड)

सौ.सुषमा महाडीक

सहा.शिक्षिका (एम.ए.डी.एड)

सौ.दिपा उप्पलकर

सहा.शिक्षिका (एम.ए.डी.एड)

सौ.सायली परब

सहा.शिक्षिका (एम.ए.बी.एड)

श्रीधर नादरगे

सहा.शिक्षक (बी.ए.डी.एड)

श्री.के.जी.जगताप

लिपिक (बी.काॅम)

सौ.जाधव एस.एस

माॅन्टेसरी कोर्स सहा.शिक्षिका – बालवाडी विभाग

सौ.वर्षा शिर्के

सहा.शिक्षिका बालवाडी विभाग (बी.ए.बी.एड)

श्री.संपत अनपट

शिपाई

श्री.गावित दादा चिंतामण

मुख्याध्यापक (बी.ए.बी.एड.)